Produkty

Podział produktów

Ze względu na cechy fizyczne i sposób wykorzystania produkty dzieli się na trzy kategorie.

1. Dobra nietrwałe

Konsumowane czy użytkowane w krótkim okresie, raz lub kilka razy. Zużywa się je szybko a kupuje często. Są ogólnie dostępne w sklepach, mają niską marże, towarzyszy im silna kampania reklamowa, aby przekonać nabywców do zakupu, sprawdzenia i w przypadku pozytywnych odczuć skłonienia do ponownego ich zakupu.

 • produkty żywnościowe
 • produkty higieniczne
 • kosmetyki
 • wieńce pogrzebowe wrocław
 • receptura apteczna
2. Dobra trwałe

Dobra materialne, konsumowane czy użytkowane w długim okresie wiele razy. Towarzyszy im obsługa sprzedażowa i posprzedażowa, wysoka marża oraz gwarancja.

 • czajniki
 • szybkowary
 • szafy Kraków
 • wyposażenie
 • samochód
3. Usługi

Produkty niematerialne, niepodzielne, niejednorodne oraz nietrwałe (zmienne i łatwo się psują), przez co wiążą się z nieustającym nadzorem nad ich jak ością, którą trudno sprawdzić przed dokonaniem zakupu. Wiąże się to zatem z większym ryzykiem dla nabywcy dlatego tak ważne jest zdobycie zaufania odbiorców przez usługodawcę.

 • fryzjer
 • serwis naprawczy
 • porada prawna
 • szewc
 • kosmetyczka